Bærekraftsmålene

En oversikt over FNs bærekraftsmål. Se også https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal for mer informasjon.

Powerhousefilm

Kort beskrivelse av Powerhouse

PROSJEKTPLAN MAL

Bruk gjerne vedlagte prosjektplan mal som utgangspunkt for ditt prosjekt

BUDSJETT MAL

Bruk gjerne dette dokumentet for å sette opp et budsjett for ditt prosjekt