hva er powerhouse?

Powerhouse er et konsept Forandringshuset har utviklet i samarbeid med vår svenske partner, Fryshuset. Powerhouse er en metode for å møte unges ideer, ta de på alvor og gjøre de i stand til å realisere sine egne prosjekter.

Powerhouse følger opp den en- kelte på veiledning 1:1 og gjennom grupper i works- hops, kurs, nettverk og konkurranser.

Verdigrunnlag for Powerhouse

  • Vi gir oppmuntring, tillit og ansvar. Det bygger kunnskap og selvfølelse som løer fram individets inneboende kraft.
  • Vi lytter til det som skjer i samfunnet og agerer på behov. Vi er i forandring. Vi ser muligheter og mobiliserer kre er der andre ser problemer. Vi prøver oss fram, korrigerer og forbedrer stadig våre metoder.
  • Vi jobber ut fra individets behov. Her står døren alltid på gløtt for den som vil utvikle og engasjere seg, uavhengig av bakgrunn.
  • Vi tror på respektfulle møter der lysten for deltakelse og felles interesser overgår alle motsetninger, ulikheter og øker forståelsen.

Ung entreprenørskap

Mange unge ønsker å forandre eller å skape, men det kan være vanskelig å vite hvordan eller hvor en skal begynne.

Forandringshuset Powerhouse er et sted der unge mellom 13-25 år kan få hjelp med å ta det første skrittet for å bli en entreprenør. Vår visjon er å gi unge verktøy, kunnskap og erfaring slik at de kan bidra til å påvirke og bygge en bærekraftig fremtid.

I Powerhouse har vi en lav terskel. Vi er første steg i reisen mot å realisere egne ideer og gjennomføre entreprenørskap i tidlig fase. Vi gir unge mennesker muligheten til å utvikle, teste og engasjere seg i akkurat det de brenner for. Vi gir støtte og hjelp til å sette i gang egne initiativ og prosjekter fra idé til realisering.

Gjennom våre forskjellige samarbeidspartnere kan vi tilby gratis kurs, workshops, nettverk og konkurranser. Vi er et kontinuerlig summende verksted og knutepunkt, og du finner oss på ditt lokale Forandringshus.

vi takker alle våre samarbeidspartnere og sponserer

Logo
Logo
Logo