om veildning

I Forandringshuset vil vi gi unge muligheten til å utøve lidenskapene sine, skape og delta i ungdomsdrevet aktivitet, utdanning og arbeid. Vi tar unges meninger og ideer på alvor, fordi vi er overbevist om at det bidrar til et kreativt og løsningsorientert sosialt klima som tør å tenke nytt og finne nye løsninger. Derfor arbeider vi med mål om at all aktivitet skal være ungdomsdrevet med frivillige voksne som støttespillere og sikkerhetsnett.

Vi vet at det finnes mange gode ideer, stort engasjement og nye talenter der ute som mangler en arena for å gjennomføre aktiviteten, noen som tror og heier på prosjektet eller litt penger for å kunne gjennomføre aktiviteten/prosjektet.

Det ønsker Forandringshuset å hjelpe til med.

Forandringshuset gir støtte og veiledning til ungdommene som kommer med sin idé. De fleste ungdom kommer til oss gjennom en aktivitet, men målet er at de gjennom aktivitet eller den åpne møteplassen bygger nye nettverk og at ungdom sammen tar initiativ til å skape nye aktiviteter og bruke sitt engasjement på en positiv måte for seg selv, for andre og for samfunnet.

Har du en idé? En aktivitet du kunne tenke deg å gjennomføre?

I Forandringshuset er det mulig å få hjelp og veiledning til å realisere ditt prosjekt.

Er dette interessant så får du/dere

 • 15 timer veiledning med en av våre ansatte/frivillige
  Veiledningen er en felles prosess der man jobber seg gjennom 5 ulike steg:
  1. Idéfasen
  2. Organiserings- og planleggingsfasen
  3. Forberedelsesfasen
  4. Gjennomføringsfasen
  5. Oppfølgingsfasen
 • En mentor med kompetanse på/nettverk innen et felt som er relevant for ditt/deres prosjekt

Vi kan hjelpe deg/dere med

 • å lage en god prosjektplan
 • å knytte kontakter
 • lokaler
 • lån av diverse utstyr (ta kontakt med ditt lokale Forandringshus for å høre hva som finnes av tilgjengelig utstyr)
 • å søke om midler (enten via Forandringshusets Mulighetsfond eller via andre ordninger)