vilkår for søknad om mulighetsfondet

Retningslinjer Mulighetsfondet

Vi anbefaler deg å lese gjennom retningslinjene under før du starter søknadsprosessen. Da får du god oversikt over hvilke krav Forandringshuset stiller til søknad og rapportering.

KRAV TIL SØKNADEN

 • Alle søknader må inneholde:
  - Prosjektskisse
  Hvis du ikke har laget en prosjektplan kan du bruke prosjektplan mal i verktøykassa
  - Budsjett
  En oversikt over hva du skal bruke pengene til og om du eventuelt har andre inntekter. Bruk gjerne budsjettmalen i verktøykassa
 • Vi prioriterer søknader som på en eller annen måte har betydning for andre og/eller som kan svare opp ett eller flere av bærekraftsmålene.
  Du finner oversikt over bærekraftsmålene i verktøykassa.
 • Du kan søke om midler flere ganger, men ikke til samme prosjekt
 • Prosjektet må finne sted i lokalmiljøet til det Forandringshuset du søker støtte fra. (Er du usikker ta kontakt med oss)
 • Vi gir først og fremst støtte til tiltak for barn og unge i alderen 0 - 25 år, og prosjektansvarlig/søker må være under 30

OM SØKNADSPROSESSEN

 • Når du har sendt inn søknaden din vil du få en bekreftelse på e-post om at vi har mottatt søknaden.
 • Det er fagansvarlig for Utvikling, arbeid og entreprenørskap som behandler og beslutter alle søknader i samarbeid med Virksomhetsleder for respektive Forandringshus.
 • Alle som søker støtte hos oss vil få svar så raskt som mulig, men senest 4 uker etter innsendt søknad, uavhengig av om søknaden blir innvilget eller ikke. Det er med andre ord ikke nødvendig å kontakte oss på e-post eller telefon om søknadsbehandling og søknadsprosess/svardato.
 • Det er mulig å søke om støtte flere ganger, men rapport fra eventuelt tidligere tildelinger må være sendt inn før du søker på nytt

TIL SØKERE SOM FÅR TILDELING

 • De som får innvilget hele eller deler av sin søknad hos oss vil få tildelt en veileder på sitt lokale Forandringshus, om de ikke allerede har dette
 • Midlene man får i støtte ligger i Forandringshusets regnskap, og ved innvilgelse av støtte vil man i samarbeid med tildelt veileder (alle prosjekter som får støtte fra Forandringshuset må motta veiledning) finne en god måte å styre økonomien i prosjektet
 • Når prosjektet er ferdigstilt ønsker vi at du lager en kort rapport bestående av 2 bilder og en tekst om hva du har gjort, hva du har lært og eventuelle tips til andre om hva som er lurt å gjøre hvis andre skal gjøre noe tilsvarende