Publisert
16
.
6
2020

Ja til flere unge i arbeid

En kvinne som jobber med en idé.

Forandringshuset har vært så heldig å bli plukket ut som pro-bono prosjekt av Stiftelsen Prospera, og denne uken fikk vi overlevert prosjektrapport.

Prospera er et landsomfattende nettverk av dyktige konsulenter som jobber gratis for sosiale entreprenører og ideelle organisasjoner på kveldstid. Forandringshusets konsept Ungdomscrew ble plukket ut og et sammensatt team av 5 dyktige fagfolk tok prosjektet. Forandringshusets ansatte var med i startfasen å finne retning for prosjektet ved både å uttrykke behov, men også med å fortelle om vår virksomhet og arbeidsmetoder. Prosjektet er støttet av Sparebanken Bien.

Etter tre måneder, i en veldig spesiell tid, har teamet samarbeidet iherdig og frivillig for å levere en prosjektrapport som kan danne grunnlag for en forretningsplan for konseptet Ungdomscrew i Forandringshuset. Utgangspunktet ble geografisk plassert på Holmlia hvor teamet har gjort mye feltarbeid også med nåværende ungdomscrew, men flere av våre ansatte ved andre forandringshus har vært kontaktet og fortalt om organisering på sitt sted.

Mandag var det storstilt overlevering på nettopp Holmlia med hele teamet, flere i ungdomscrewet, og ansatte fra lokalt og nasjonalt ledd i Forandringshuset. Tips og råd om både branding, finansieringsmodeller og handlingsplan er noe av det vi tar med oss inn i det videre arbeidet for å løfte konseptet ungdomscrew både faglig og strategisk ved alle våre forandringshus.

Vi er veldig takknemlig for å bli både utfordret og bekreftet av et team med høy faglighet og mye personlig engasjement. Vi kjenner oss ydmyke for all tiden de har lagt ned i det å bli kjent med Forandringshuset og innsatsen av feltarbeid for å kartlegge gode, veloverveide steg fremover. Vi gleder oss til å utvikle Ungdomscrew for å kunne tilby flere unge arbeidserfaring og oppfølging på ett av våre Forandringshus.